Algemene Voorwaarden

1. Waarom algemene voorwaarden?

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Uw klanten weten waar ze aan toe zijn.
Bijvoorbeeld hoe het zit met garantie, aansprakelijkheid en betalen. En u kunt de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Wel zijn er een aantal regels waar u zich aan moet houden als u algemene voorwaarden opstelt.
Zo mogen voorwaarden niet onredelijk zijn en heeft u informatieplicht.

2. Algemene voorwaarden opstellen

U kunt algemene voorwaarden op verschillende manieren opstellen. U kunt ze zelf opstellen, een voorbeeldtekst gebruiken of de voorwaarden laten opstellen door een juridisch adviseur.

 • Gebruik een voorbeeld voor algemene voorwaarden
  U kunt voorbeelden voor algemene voorwaarden (modelteksten) vinden bij brancheorganisaties, beroepsverenigingen of andere aanbieders van maatwerk- en voorbeeldcontracten.
 • Check of u algemene voorwaarden van uw branche- of beroepsvereniging moet gebruiken
  Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.
  Bij de Sociaal-Economische Raad (SER) staat een overzicht van branches met standaardvoorwaarden die leden moeten gebruiken.

3. Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Wat belangrijk is om te noemen in de algemene voorwaarden verschilt per bedrijfstak. Ook maken ondernemers soms aparte inkoopvoorwaarden en verkoopwaarden. Een aantal punten komt vaak in de algemene voorwaarden terug:

 • Aansprakelijkheid
  Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe schade (bijvoorbeeld reparatiekosten of vervangingskosten) en indirecte schade (bijvoorbeeld waterschade bij brand). U mag nooit alle aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt uw aansprakelijkheid wel verkleinen met uw voorwaarden.
 • Betalingstermijn
  U mag zelf een redelijke betalingstermijn voor consumenten bepalen. Die zet u in de algemene voorwaarden. Voor bedrijven en de overheid geldt een wettelijke betalingstermijn. Wilt u een kortere, of juist langere, betalingstermijn gebruiken? Dan moet u dit vastleggen in uw algemene voorwaarden. U kunt deze betalingstermijn ook afspreken in een contract.
 • Eigendomsvoorbehoud
  Als u een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden zet, blijven de goederen van u totdat uw klant heeft betaald. U kunt dan bijvoorbeeld uw goederen terugeisen als de klant failliet gaat.
 • Garantie
  Uw product moet doen wat het belooft. Uw koper heeft een wettelijke garantie. In uw algemene voorwaarden kunt u informatie over bijvoorbeeld extra garantie zetten. Of de duur van de garantie. U kunt in de algemene voorwaarden de wettelijke garantie op uw product niet beperken.
 • Leveringsvoorwaarden
  Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden waarmee u afspraken maakt over alles wat met de levering van een product te maken heeft. Zoals levertijd, annulering en afspraken over transport- en bezorgkosten. Voor internationale handel kunt u hiervoor gebruik maken van de ICC Incoterms®. Dit zijn gestandaardiseerde internationale leveringsvoorwaarden die u met uw klanten en leveranciers kunt afspreken.
 • Overmacht en force majeure clausule
  Als u uw afspraken niet na kunt komen, bent u normaal gesproken verantwoordelijk voor de schade aan de andere partij. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op overmacht. Dit wordt ook wel 'force majeure' genoemd. Bijvoorbeeld als u producten niet kunt leveren door een oorlog of milieuramp. In de clausule wordt omschreven wat er onder overmacht valt. Lees meer over wanneer er sprake is van overmacht.
FacebookInstagramLinkedInPinterestWhatsappYoutubeTwitterSnapchatDribbleBehance